ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2645695

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt realizujemy od 1.06.2017 do 31.05.2019

Erasmus+: ERASMUS+ Archiwum

Przygotowania do mobilności - odcinek pierwszy

Przygotowania do mobilności to nie tylko organizacja podróży i zakwaterowania. To również szereg starannie opracowanych przez koordynatorów czynności, mających na celu zaopatrzenie uczestników w pakiet informacji i umiejętności, wspomagających udział w szkoleniach. Jednym z takich działań jest przygotowanie językowe. Z kompaktowego kursu języka angielskiego korzystają nauczyciele, którzy pragną odświeżyć swoją znajomość języka i zapoznać ze specjalistycznym słownictwem, związanym z planowanymi szkoleniami. Kurs prowadzi koordynatorka projektu, pani Dorota Prażuch.Upowszechniamy!

Mocną stroną naszego projektu jest plan upowszechniania efektów udziału w kursach. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania, jest organizowanie spotkań doskonalących dla nauczycieli spoza szkoły.
Prezentacją na temat komunikacji pozawerbalnej, na ubiegłotygodniowym zebraniu Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Katowicach, pochwaliła się koordynatorka projektu, pani Beata Haładus.

Dzielimy się wiedzą

W ubiegły poniedziałek, szkolne koordynatorki projektu - panie Dorota Prażuch i Beata Haładus, przeprowadziły spotkanie szkoleniowe dla grona pedagogicznego w ramach WDN. Zajęcia opierały się na wiedzy wyniesionej z listopadowego kursu w Bolonii. Tematem zajęć była komunikacja pozawerbalna i mowa ciała w wystąpieniach publicznych. Było trochę teorii, trochę praktyki i mnóstwo wskazówek, jak skutecznie zainteresować odbiorcę, jak unikać błędów i jak pokonać stres.
W trakcie spotkania zdano również relację z przebiegu realizacji projektu i ogłoszono II etap rekrutacji na mobilności w roku szkolnym 2018/19.

Poznaj książkę po okładce albo... komunikacja interpersonalna.

W zakładce "Dobre praktyki" na głównej stronie projektu, pojawił się kolejny scenariusz zajęć, będący efektem doświadczeń nauczycieli uczestniczących w mobilnościach. Dzielenie się wiedzą to jedna z ważniejszych idei Erasmusa, dlatego z naszych pomysłów mogą korzystać nauczyciele z całego kraju. Na razie, na zajęciach pt. "Poznaj książkę po okładce", w trudnej dziedzinie komunikacji interpersonalnej, wprawiali się uczniowie klasy 5a.Zdrowo, sportowo

Sport i prawidłowe żywienie promowane są w szkole od zawsze. Uzyskaliśmy w tych obszarach wiele ważnych certyfikatów.
Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia to także jeden z priorytetów projektu "Otwarci na naukę, otwarci na świat". Nic więc dziwnego, że w szkole pojawiają się takie miejsca, jak to :-)
Wystawka jest efektem akcji "Wspólne śniadanie w klasie" w ramach ogólnopolskiej kampanii "Śniadanie daje moc".