ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 1865404

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rozwijamy się

Erasmus+: O PROJEKCIE Archiwum

OTWARCI NA NAUKĘ, OTWARCI NA ŚWIAT. NASZ POMYSŁ NA PASZPORT DO WIEDZY

Taki tytuł nosi projekt edukacyjny, który będzie realizowany w naszej szkole od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2019. Projekt dotyczy szkoleń kadry edukacyjnej w placówkach europejskich i jest finansowany przez Unię Europejską w ramach akcji Erasmus+, KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.
Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony, uzyskał maksymalna liczbę punktów i znalazł się na trzecim miejscu rankingowym pośród 172 wniosków zaakceptowanych przez komisję weryfikacyjną w Warszawie.
Autorkami wniosku i koordynatorkami projektu są panie Beata Haładus i Dorota Prażuch. Pieczę nad projektem sprawuje pani dyrektor Joanna Łomnicka - Łakomy.


Czego dotyczy projekt?
Projekt "Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy" wpisuje się w strategię rozwoju szkoły ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, współpracy międzynarodowej, samokształcenia kadry, współpracy ze środowiskiem i rozwojem bazy szkoły. Ma na celu długofalowe wzmocnienie obszarów, które odpowiadają za kształcenie ucznia szkoły podstawowej w świadomości pełnej odpowiedzialności za dalszy własny rozwój, zdolnego do współdziałania w grupie, w duchu tolerancji i poszanowania wartości europejskich.
W kursach będzie uczestniczyć 19 nauczycieli o różnych specjalnościach, którzy wezmą udział w 7 szkoleniach w krajach UE, aby mieć możliwość jak najszerszego spojrzenia na edukację w placówkach europejskich.
Uczestnicy zostaną wyłonieni podczas szkolnej rekrutacji, przeprowadzonej pod kierunkiem dyrektora szkoły i koordynatorów projektu. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób.
Kursy ukierunkowane są na perspektywiczny rozwój szkoły, zgodnie z Europejskim Programem Rozwoju Szkoły. Uwzględniają w szczególności: nowoczesne zarządzanie szkołą, kształcenie interdyscyplinarne, zwalczanie niepowodzeń szkolnych, minimalizowanie barier edukacyjnych i środowiskowych, wzmacnianie kompetencji językowych i interpersonalnych.

Pliki do pobrania:

  1. Erasmus+ ulotka informacyjna