ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2102812

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rozwijamy się

O szkole

Stanowiska funkcyjne w roku szkolnym 2017/2018

                                 

1.

Dyrektor szkoły

mgr Joanna Łomnicka-Łakomy

2.

Zastępca dyrektora szkoły

mgr Karina Wódkowska-Semik

3.

Główny księgowy

Ewa Matecka-Teichman

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY- przewodnicząca mgr Dorota Prażuch

a/ Sekcja doskonalenia i planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

mgr Karina Wódkowska-Semik

Wicedyrektor, przewodnicząca zespołu ewaluatorów

Iwona Skoczylas

Koordynator pracy świetlicy szkolnej

mgr M. Nowakowska
mgr E. Paluch

Opiekun samorządu uczniowskiego

mgr Beata Łakomska

Przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

mgr Natalia Jaworska

Przewodnicząca zespołu nauczycieli humanistów

mgr Zofia Żywicka

Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego

mgr Kamil Stęplowski

Przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Ewelina Paluch

Pedagog

 b/ Sekcja Zdrowia i Bezpieczeństwa:

mgr Anna Wasilewska

Koordynator  wychowania komunikacyjnego

mgr  Dorota  Prażuch

Przewodnicząca zespołu do spraw przeglądów klas

c/ Sekcja organizacyjna - koordynatorzy pracy w obszarze działań:

Edukacja ekologiczna

mgr Z. Żywicka

Edukacja regionalna

mgr A.Lanuszny

Edukacja prozdrowotna

Szkolna akcja „Owoce w szkole”

Szkolna akcja „Szklanka mleka”

mgr G. Florczyk

mgr N. Vorreiter,
mgr A. Jeżewska,

mgr K. Steplowski

Promocja szkoły, współpraca z mediami

mgr B. Haładus,
mgr R. Linek-Nowakowska,
mgr K. Stęplowski

Protokolant Rady Pedagogicznej

mgr M. Wolska, mgr M. Wojsław

Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe nauczycieli

mgr K. Wódkowska-Semik

Współpraca z zagranicą

mgr D. Prażuch, mgr B Haładus

Aktywizacja kulturalna klas I-III

mgr I. Ciosk

Aktywizacja kulturalna klas IV-VI

mgr N. Jaworska

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo -wychowawczej

mgr B. Plecińska

Opiekun SKKT

mgr Z. Żywicka,
mgr M. Łapszyńska

Kronika szkolna

mgr B. Kaczorowska-Małyszko

mgr E. Paluch

Zajęcia na basenie  

mgr R. Linek-Nowakowska

Strona Internetowa

mgr. B. Kaczorowska-Małyszko

Szkolna Kasa Oszczędności

mgr B. Plecińska

Inspektor Danych Osobowych

mgr B. Asman-Nowakowska

Sprawowanie funkcji ASI

mgr A. Lanuszny

Administrator dziennika elektronicznego

mgr I. Czekalska