ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2846594

W roku szkolnym 2019/20 realizujemy projekt "Face to Face with the World"

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt był realizowany od 1.06.2017 do 31.05.2019

Rada rodziców - uchwały
Lp. Treść uchwały Uchwała w formacie pdf
1 Uchwały w roku szkolnym 2019÷2020
Numer uchwały Temat uchwały Kwota [zł]
1 2019/2020 o zaakceptowaniu projektu planu finansowego  - 
2 2019/2020 o zaakceptowaniu dni wolnych od nauki  - 
3 2019/2020 o działalności harcerzy na terenie SP 41  - 
4 2019/2020 o zmianie sposobu głosowania  - 
5 2019/2020 dot. wyboru Prezydium Rady Rodziców  - 
6 2019/2020 dot. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców  - 
7 2019/2020 o dofinansowaniu organizacji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 300,00
8 2019/2020 o dofinansowaniu konkursu Nauczyciel kredką, wierszem malowany 150,00
9 2019/2020 o zaakceptowaniu sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018÷2019  - 
10 2019/2020 o zaakceptowaniu dokumentu "Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach rok szkolny 2019/2020"  - 
 -