ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 3789034

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Realizujemy projekt FACE TO FACE WITH THE WORLD

Rada rodziców - uchwały
Lp. Treść uchwały Uchwała w formacie pdf
1 Uchwały w roku szkolnym 2020÷2021
Numer uchwały Temat uchwały Kwota [zł]
1 2020/2021 o przyjęciu bez uwag sprawozdania finansowego RR za rok ubiegły  - 
2 2020/2021 dot. wyboru Prezydium Rady Rodziców  - 
3 2020/2021 dot. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców  - 
4 2020/2021 o zaopiniowaniu proponowanych dni wolnych od nauki  - 
5 2020/2021 o zaopiniowaniu długości przerw międzylekcyjnych  - 
6 2020/2021 o działalności harcerzy na terenie SP 41  - 
7 2020/2021 o dofinansowaniu organizacji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 350,00
8 2020/2021 o zaakceptowaniu projektu planu finansowego  - 
9 2020/2021 o zaakceptowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego   - 
10 2020/2021 o dofinansowaniu wycieczki szkolnej dla klasy 3b  - 
11 2020/2021 o sfinansowaniu zakupu słodkości do paczek mikołajowych dla dzieci przedszkolnych 5622,75
12 2020/2021 o dofinansowanie nagród za udział uczniów w konkursie plastycznym "Plac zabawa w jesiennej odsłonie". 138,61
672,75