ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 3441835

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Realizujemy projekt FACE TO FACE WITH THE WORLD

Aktualności

Opieka stomatologiczna

Data dodania: 2019-10-20

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami Dziennik ustaw Szkoła/Organ prowadzący szkołę zawarł  porozumienie z Podmiotem Leczniczym Bistom s.c. porozumienie w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

Rodzice oraz pełnoletni mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej
2. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne
3. Leczenie Stomatologiczne

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole.

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni 78889Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Świadczenia te wykonywane są u uczniów w 6,7,10,12,13,16,19 roku życia.

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego w szkole, wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradniach Stomatologicznych Bistom s.c. Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej.

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiści w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki/Higienistki Szkolnej. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone. 

Plik do pobrania:

  1. Ustawa o prawach pacjenta
  2. Ustawa o opiece zdrowotnej
  3. Świadczenia gwarantowane
  4. Wytyczne PTSD
  5. Informacja dla rodziców i uczniów
  6. Indywidualna zgoda w związku z profilaktyczną opieką stomatologiczną
  7. Stomatolog Sprzeciw